Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Vzdelávanie učiteľov

Zapojte sa do vzdelávacieho programu Ja a peniaze a vyučujte svojich žiakov finančnú gramotnosť zážitkovým spôsobom. 

 

Ako sa zapojiť? 
  • Učiteľ, ktorý nie je vyškolený, vyplní prihlášku na vzdelávanie.
  • Nový učiteľ vyplní aj prihlášku školy do programu. Získate tak prístup k učebnici a ostatným materiálom programu. 
  • Novému učiteľovi poskytneme komplexné vzdelávanie a metodický tréning pre program.
  • Prečítajte si úplné informácie o vzdelávaní (informácie o moduloch, časový harmonogram, a i.).