Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Časový harmonogram vzdelávania

pre školský rok 2020/2021

Modul 1 (dištančná časť):

  • od 21. september 2020 do 21. január 2021

Modul 2 (prezenčná časť):

Modul 3 (dištančná časť):

  • od január - február 2021

Modul 4 (prezenčná časť):

  • apríl/máj 2021

Modul 5 (dištančná časť):

  • mare - apríl 2021

Záverečná práca

  • koniec mája 2021 (odovzdanie a prihlásenie cez elektronický formulár)

Záverečné prezentácie a pohovory

  • jún 2021