Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Časový harmonogram vzdelávania

pre školský rok 2020/2021

 

Upozornenie: Vzhľadom na opatrenia, v súvislosti s pandémiou COVID-19, ktoré vstúpili do platnosti od 1. októbra 2020, bol plánovaný Úvodný metodický tréning v programe Ja a peniaze, zrušený.

V školskom roku 2020/2021 už vzdelávanie pre nových učiteľov v tomto programe neplánujeme realizovať. Nejasná situácia, pri ktorej nie je možné odhadnúť, ako dlho budú prijaté obmedzenia platiť a aj vzhľadom na nastavenie vzdelávania v súvislosti s trvaním školského roka, nám neumožňujú presunúť vzdelávanie na neskorší termín.

 

Modul 1 (dištančná časť):

  • od 21. september 2020 do 21. január 2021

Modul 2 (prezenčná časť):

Modul 3 (dištančná časť):

  • od január - február 2021

Modul 4 (prezenčná časť):

  • apríl/máj 2021

Modul 5 (dištančná časť):

  • marec - apríl 2021

Záverečná práca

  • koniec mája 2021 (odovzdanie a prihlásenie cez elektronický formulár)

Záverečné prezentácie a pohovory

  • jún 2021