Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ja a peniaze
 

Kalendár

pre školský rok 2019/2020 

 
September
 • do 30.       Prihlasovanie škôl do programu (vyškolení učitelia)
Október
 • do 11.      Prihlasovanie nových učiteľov na vzdelávanie
 • 21. - 31.   Registrácia nových učiteľov do modulu 1
 • 28. 10. 2019 - 23. 02. 2020 Modul 1 (dištančná časť)
November
 • 08. - 10.    Modul 2 (prezenčná časť) - Úvodný metodický tréning
December
 •  
Január
 •  
Február
 • do 23.     Modul 1 (dištančná časť)
Marec
 • 02. 03. - 30. 04.  Modul 3 (dištančná časť)
Apríl
 • 29.          Vzdelávacie semináre pre učiteľov (Modul 4) - online webinár
 • 30.          Vzdelávacie semináre pre učiteľov (Modul 4 - prezenčne) - online webinár
 • 15. 04. - 15. 05. Modul 5 (dištančná časť)
Máj
 • do 15.    Modul 5 (dištančná časť)
 • do 24.    Záverečná práca (odovzdanie a prihlásenie)  
Jún
 • 09. - 11.  Záverečné pohovory 
 • do 30.     Prihlasovanie škôl do programu pre šk. rok 2020/2021