Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ja a peniaze
 

Kalendár

pre školský rok 2020/2021 

 

Upozornenie: Vzhľadom na opatrenia, v súvislosti s pandémiou COVID-19, ktoré vstúpili do platnosti od 1. októbra 2020, bol plánovaný Úvodný metodický tréning v programe Ja a peniazezrušený.

V školskom roku 2020/2021 už vzdelávanie pre nových učiteľov v tomto programe neplánujeme realizovať. Nejasná situácia, pri ktorej nie je možné odhadnúť, ako dlho budú prijaté obmedzenia platiť a aj vzhľadom na nastavenie vzdelávania v súvislosti s trvaním školského roka, nám neumožňujú presunúť vzdelávanie na neskorší termín.

 

September 2020
 • do 18. 09.      Prihlasovanie nových učiteľov na vzdelávanie
 • 21. 09. 2020 - 21. 01. 2021 Modul 1 (dištančná časť) - online učebnica
 • do 30. 09.      Prihlasovanie škôl do programu (vyškolení učitelia)
Október 2020
 • 02. - 04. 10    Modul 2 (prezenčná časť) - Úvodný metodický tréning
November 2020
 •  
December 2020
 •  
Január 2021
 • 21. 01.    Koniec modulu 1 (online učebnica)
 • 25. 01 - 25. 03. Modul 3 (dištančná časť)
Február 2021
 •  
Marec 2021
 • do 25. 03. Ukončenie Modulu 3 (dištančná časť)
Apríl 2021
Máj 2021
 • do 21. 05.    Záverečná práca (odovzdanie a prihlásenie)  
Jún 2021
 • 07. - 09. 06.  Záverečné pohovory 
 • do 30. 06      Prihlasovanie škôl do programu pre šk. rok 2021/2022