Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Bankomat kreativity

V školskom roku 2021/2022 sme pre našich najmenších žiakov zapojených v programe  JA A PENIAZE pripravili zaujímavú súťaž:

 

Téma súťaže 

PLATIDLO/PLATBA BUDÚCNOSTI

 

Čo je úlohou žiakov v súťaži?
  • Zamyslite sa a navrhnite nový, netradičný spôsob bezpečného platenia, podľa vlastného uváženia, ktorý názorne (výtvarne) zobrazíte.

  • Znázornite, ako bude vaše riešenie fungovať, na čom bude založené, v čom bude spočívať jeho jedinečnosť a inovatívnosť. 

  • Súťažné práce (plošné) môžu byť vyhotovené akoukoľvek výtvarnou technikou (formát A3 alebo A2).

Kto sa môže súťaže zúčastniť?
  • žiaci so  svojimi pedagógmi, ktorí sú v školskom roku 2021/2022 zapojení do vzdelávacieho programu JA A PENIAZE
  • Súťažiaci sú rozdelení do dvoch kategórií: kategória 1. – 2. ročník ZŠ, kategória 3. ročník ZŠ a vyššie

  • Súťaž je možné realizovať podľa vlastného výberu v jednej z dvoch foriem: forma A - individuálna práca žiaka (samostatné dielo), forma B - kolektívna práca viacerých žiakov (tím/skupina žiakov, resp. trieda)

Aké ceny čakajú na víťazov?
  • diplomy, vecné ceny, jednorazovo odpustený poplatok za program
Kto hodnotí súťažné práce a podľa akých kritérií?
  • súťažné práce hodnotí 3-členná porota podľa 2 kritérií - inovatívnosť riešenia, kreatívne umelecké spracovanie
Kedy sa súťaž koná?
  • súťaž sa koná od 15. októbra do 15. decembra 2021 (výsledky v polovici januára 2022)

Podmienky súťaže