Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Bankomat kreativity

V školskom roku 2022/2023 sme pre našich najmenších žiakov zapojených v programe  JA A PENIAZE pripravili ďalší ročník výtvarnej súťaže v oblasti finančnej gramotnosti:

 

Téma súťaže 

Ako (ne)tradične šetriť na energiách

Kompletná výzva

 

Čo je úlohou žiakov v súťaži?
 • Ako sa individuálne a efektívne postaviť zvyšovaniu cien energií?

 • Aké (ne)tradičné spôsoby a formy šetrenia energiami by bolo možné zvoliť?

 • Znázornite, ako bude vaše riešenie fungovať, na čom bude založené, v čom bude spočívať jeho jedinečnosť a inovatívnosť. 

 • Súťažné práce (plošné) môžu byť vyhotovené akoukoľvek výtvarnou technikou (formát A3 alebo A2).

Kto sa môže súťaže zúčastniť?
 • žiaci so  svojimi pedagógmi, ktorí sú v školskom roku 2022/2023 zapojení do vzdelávacieho programu JA A PENIAZE
 • Súťažiaci sú rozdelení do dvoch kategórií: kategória 1. – 2. ročník ZŠ, kategória 3. ročník ZŠ a vyššie

 • Súťaž je možné realizovať podľa vlastného výberu v jednej z dvoch foriem: forma A - individuálna práca žiaka (samostatné dielo), forma B - kolektívna práca viacerých žiakov (tím/skupina žiakov, resp. trieda)

Aké ceny čakajú na víťazov?
 • diplomy, vecné ceny, jednorazovo odpustený poplatok za program (1. miesto)
Kto hodnotí súťažné práce a podľa akých kritérií?
 • súťažné práce hodnotí 3-členná porota podľa 2 kritérií - inovatívnosť riešenia, kreatívne umelecké spracovanie
Kedy sa súťaž koná?
 • súťaž sa koná od 20. októbra 2022 do 28. februára 2023 (výsledky marec 2023)

Podmienky súťaže
 • Zamyslite sa a navrhnite tvorivé a (ne)tradičné spôsoby alebo formy znižovania nákladov za energie, podľa vlastného uváženia, ktoré symbolicky (výtvarne) zobrazíte.

 • Znázornite, ako bude vaše riešenie/riešenia fungovať, na čom bude/budú založené, v čom bude spočívať jeho/ich jedinečnosť a efektívnosť. 

 • Buďte nápadití, tvoriví a nebojte sa prinášať aj rôzne sci-fi riešenia.