Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Bankomat kreativity

V školskom roku 2023/2024 sme pre našich najmenších žiakov zapojených v programe  JA A PENIAZE pripravili ďalší ročník výtvarnej súťaže v oblasti finančnej gramotnosti.

Aktivitu podporila 365.nadácia - partner programov finančnej gramotnosti.

 
Téma súťaže 

Umelá inteligencia (AI) v našich domácnostiach

Zamyslite sa a navrhnite kreatívne a (ne)tradičné spôsoby zapojenia umelej inteligencie do nášho života, ktoré symbolicky (výtvarne) zobrazíte.

Kompletná súťažná výzva

Zmení umelá inteligencia spôsob, akým bývame a fungujeme v domácnostiach? Ako by to reálne mohlo vyzerať v budúcnosti? Čo všetko by nám AI mohla pomôcť v našich domovoch zjednodušiť? Čo prospešné by ešte mohla do našich životov priniesť?

 

Čo je úlohou žiakov v súťaži?
  • Znázornite, ako bude vaše riešenie fungovať, na čom bude založené, v čom bude spočívať jeho jedinečnosť a inovatívnosť. 

  • Súťažné práce (plošné) môžu byť vyhotovené akoukoľvek výtvarnou technikou (formát A3 alebo A2).

Kto sa môže súťaže zúčastniť?
  • žiaci so  svojimi pedagógmi, ktorí sú v školskom roku 2023/2024 zapojení do vzdelávacieho programu JA A PENIAZE
  • Súťažiaci sú rozdelení do dvoch kategórií: kategória 1. – 2. ročník ZŠ, kategória 3. ročník ZŠ a vyššie

  • Súťaž je možné realizovať podľa vlastného výberu v jednej z dvoch foriem: forma A - individuálna práca žiaka (samostatné dielo), forma B - kolektívna práca viacerých žiakov (tím/skupina žiakov, resp. trieda)

Aké ceny čakajú na víťazov?
  • diplomy, vecné ceny, jednorazovo odpustený poplatok za program (1. miesto)
Kto hodnotí súťažné práce a podľa akých kritérií?
  • súťažné práce hodnotí 3-členná porota podľa 2 kritérií - inovatívnosť riešenia, kreatívne umelecké spracovanie
Kedy sa súťaž koná?
  • súťaž sa koná od 18. januára do 19. apríla 2024 (výsledky máj 2024)

Podmienky súťaže
  • Znázornite, ako bude vaše riešenie/riešenia fungovať, na čom bude/budú založené, v čom bude spočívať jeho/ich jedinečnosť a efektívnosť. 

  • Buďte nápadití, tvoriví a nebojte sa prinášať aj rôzne sci-fi riešenia.