Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2021/2022

 

Bankomat kreativity - Platidlo/platba budúcnosti

Výtvarné práce hodnotila porota anonymizovane podľa dvoch kritérií - inovatívnosť nápadu a kreatívne umelecké spracovanie. Prvé tri miesta oboch kategórií budú ocenené vecnými cenami. 

Práce hodnotila odborná porota v zložení: Eva Šnircová, Anton Bittner, Veronika Zmeková a Michaela Zelenková.

 

kategória 1. - 2. ročník ZŠ
1. miesto
 • Základná škola s materskou školou, Vavrečka 204
 • Šimon Ferenčík, Marko Kuráň 
 • p. učiteľka Mgr. Zdena Buganová
 • súťažná práca: Robot - bankomat
2. miesto
 • Spojená škola, ŠZŠI pre žiakov s NKS Topoľčany
 • Niko Toma
 • p. učiteľka Mgr. Zuzana Grácová
 • súťažná prácaKeď myslím, tak platím
3. miesto
 • Základná škola s materskou školou, Vavrečka 204
 • Tamara Bronerská, Lillien Matkulčíková
 • p. učiteľka Mgr. Zdena Buganová
 • súťažná prácaBankomat štvorlístkov

 

kategória 3. ročník ZŠ a vyššie
1. miesto
 • Základná škola J. M. Petzvala Spišská Belá
 • Tobias Milaňák 
 • p. učiteľka Mgr. Alena Oroszová
 • súťažná práca: Európska koruna
2. miesto
 • Špeciálna základná škola Rudňany
 • Roman Horváth, Peter  Horváth, Alexandra Horváthová,  Kristína Horváthová, Marek  Horváth,                                                     Erika Dunková, Svetlana Horváthová, Adrian Horváth, Kristína Tulejová
 • p. učiteľka Mgr. Martina Bakošová
 • súťažná práca: Zoomat - platba zvieratkom
3. miesto
 
Víťazom srdečne gratulujeme a všetkým zapojeným školám ďakujeme za aktívnu účasť.