Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihláška do súťaže

Prihlášku do súťaže môžu vyplniť iba pedagógovia zapojení do programu Ja a peniaze.

Prihlášku môžete vyplniť v termíne od 18. januára do 18. marca 2024

Súťažné práce zasielajte najneskôr do 18. marca 2024 naskenované e-mailom (maximálne 15 MB veľkosť súboru) na adresu: dvorovcikova@jaslovensko.sk (v prílohe) alebo poštou na korešpondenčnú adresu:

Junior Achievement Slovensko, n. o., Róbert Borbély, Medený Hámor 6541/15, 974 01 Banská Bystrica

 

V prípade problémov s vyplnením prihlášky kontaktujte Janu Dvorovčíkovú | dvorovcikova@jaslovensko.sk.

Prihlášku vypĺňajte s diakritikou! Polia označené hviezdičkou sú povinné!

 

Prihláška do súťaže Bankomat kreativity 2023/24
(uveďte celý názov školy, nie skratky)    
   
 
   
       

Meno súťažiaceho/Mená súťažiacich                                                                   Stručný popis diela (čo je na obrázku)

                                                                        

Kategória

 

Forma

 

 

Odoslanie práce

 

   
 Súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie na zapojenie sa do súťaže Bankomat kreativity, pre potreby Junior Achievement Slovensko, n. o. v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.
       
 Účasťou v súťaži autor/autori dávajú súhlas s použitím diela bez nároku na honorár na propagáciu podujatia a cieľov súťaže i poslania organizátora. Organizátor má právo ich zverejniť na svojom webovom sídle, reprodukovať ich vo vlastných propagačných materiáloch, prípadne vystavovať, či použiť iným spôsobom v súvislosti s dodržaním autorských práv v súčinnosti s poslaním súťaže a organizácie.
 

Pred odoslaním formulára si prosím skontrolujte správnosť vyplnených údajov.