Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihláška do súťaže

Prihlášku do súťaže môžu vyplniť iba pedagógovia zapojení do programu Ja a peniaze.

Prihlášku môžete vyplniť v termíne od 20. októbra 2022 do 31.januára 2023

Súťažné práce zasielajte najneskôr do 31. januára 2023 naskenované e-mailom (maximálne 15 MB veľkosť súboru) na adresu: borbely@jaslovensko.sk (v prílohe) alebo poštou na korešpondenčnú adresu:

Junior Achievement Slovensko, n. o., Róbert Borbély, Rudlovská cesta 6550/53, 974 01 Banská Bystrica.

 

V prípade problémov s vyplnením prihlášky kontaktujte Róberta Borbélyho | borbely@jaslovensko.sk.

Prihlášku vypĺňajte s diakritikou! Polia označené hviezdičkou sú povinné!

 

Prihláška do súťaže Bankomat kreativity 2022/23
(uveďte celý názov školy, nie skratky)    
   
 
   
       

Meno súťažiaceho/Mená súťažiacich                                                                   Stručný popis diela (čo je na obrázku)

                                                                        

Kategória

 

Forma

 

 

Odoslanie práce

 

   
 Súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie na zapojenie sa do súťaže Bankomat kreativity, pre potreby Junior Achievement Slovensko, n. o. v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.
       
 Účasťou v súťaži autor/autori dávajú súhlas s použitím diela bez nároku na honorár na propagáciu podujatia a cieľov súťaže i poslania organizátora. Organizátor má právo ich zverejniť na svojom webovom sídle, reprodukovať ich vo vlastných propagačných materiáloch, prípadne vystavovať, či použiť iným spôsobom v súvislosti s dodržaním autorských práv v súčinnosti s poslaním súťaže a organizácie.
 

Pred odoslaním formulára si prosím skontrolujte správnosť vyplnených údajov.