Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ja a peniaze
 

Zoznam škôl a pedagógov zapojených v programe JA A PENIAZE v šk. roku 2018/2019

(v abecednom poradí podľa mesta/ obce)

 

Mesto/ obec Škola Adresa Učiteľ
Budimír Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika Budimír  11                        Mgr. Soňa Hudáková                             
Čadca Základná škola s materskou školou Podzávoz 2739 Mgr. Anna Tomašcová
Dolné Orešany Základná škola s materskou školou Dolné Orešany 209 Mgr. Monika Vranová
Hlohovec Základná škola Podzámska 35 Mgr. Lenka Lamparská
Hranovnica Základná škola Sládkovičova 501/15 PhDr. Anna Nahálková
Košice Základná škola Ľudovíta Fullu Maurerova 21 Mgr. Zuzana Galeštoková
Košice Základná škola Ľudovíta Fullu Maurerova 21 Mgr. Anna Ondášová
Krupina Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej M. R. Štefánika 3 Mgr. Jana Dendišová
Kysucký Lieskovec Základná škola Kysucký Lieskovec 208 Mgr. Miriam Jarošová
Levice Základná škola Pri Podlužianke 6 Mgr. Monika Maruškinová
Liptovský Ján Základná škola s materskou školou Starojánska ulica 11/11 Mgr. Mariana Ondrejčeková
Liptovský Mikuláš Základná škola Janka Kráľa Žiarska 679/13 Mgr. Viera Vyšná
Ľubeľa Základná škola s materskou školou Ľubeľa 161 Mgr. Eva Blaňarová
Ľubeľa Základná škola s materskou školou Ľubeľa 161 Mgr. Iveta Kališová
Michalovce Základná škola Teodora Jozefa Moussona T. J. Moussona 4 Mgr. Ingrid Štefanisková
Oravská Jasenica Základná škola s MŠ Martina Hamuljaka Oravská Jasenica 141 PaedDr. Katarína Bakaľová
Partizánska Ľupča Základná škola s materskou školou  Partizánska Ľupča 419 Mgr. Anna Ganobjaková
Piešťany Spojená škola Valová 40 Mgr. Adriána Pašáková
Sereď Základná škola Juraja Fándlyho Fándlyho 763/7A PaedDr. Michaela Ďurišová
Sereď Základná škola Juraja Fándlyho Fándlyho 763/7A Mgr. Renáta Vranovičová
Svit Základná škola Komenského 2 PaedDr. Andrea Lazarová
Šumiac Základná škola Kráľovohoľská 413 Ing. Tatiana Kamzíková
Topoľčany Špeciálna základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Pod kalváriou 941 Mgr. Ivana Gajdošová
Topoľčany Špeciálna základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Pod kalváriou 941 Mgr. Zuzana Grácová
Topoľčany Špeciálna základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Pod kalváriou 941 Mgr. Michaela Juhásová
Topoľčany Špeciálna základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Pod kalváriou 941 Mgr. Jana Mesárošová
Topoľčany Špeciálna základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Pod kalváriou 941 Mgr. Jozef Piaček
Topoľčany Základná škola sv. Don Bosca Ľ. Fullu 2805/6 Mgr. Barbora Lehutová
Trnava Základná škola s materskou školou I. Krasku Ulica Ivana Krasku 29 PaedDr. Adriana Jančichová
Trnava Základná škola s materskou školou I. Krasku Ulica Ivana Krasku 29 Mgr. Michaela Pauerová
Višňové Základná škola s materskou školou Višňové 446 Mgr. Zuzana Zavadzanová
Zavar Základná škola s materskou školou Športová 33 Mgr. Andrea Mršťáková
Žilina Základná škola s materskou školou Hôrky 200 Mgr. Gabriela Černáková