Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihlásené školy a učitelia 21/22

Prihlášky sú zoradené podľa dátumu prihlásenia. 

Zoznam bol aktualizovaný dňa 07. 10. 2021 o 15:07

 

Názov školy Ulica Mesto Meno učiteľa Priezvisko učiteľa
Základná škola Nábrežie mládeže 5 Nábrežie mládeže 5 Nitra Petra Klučiarová
Základná škola Nábrežie mládeže 5 Nábrežie mládeže 5 Nitra Stanislava Kováčová
Spojená škola Zimné 465 Rudňany Martina Bakošová
Základná škola sv. Don Bosca Ľ. Fullu 2805/6 Topoľčany Barbora Lehutová
Spojená škola Zimné 465 Rudňany Jana Lapšanská
Základná škola s materskou školou, Ul. Hlavná 200/15, Hôrky Hlavná 200/15 Hôrky Petra Liščák Cibulková
Základná škola A. Sládkoviča Sliač Pionierska 9 Sliač Alena Lisičanová
Cirkevná základná škola Narnia, elokované pracovisko Komenského 27 Pezinok Veronika Adamová
Cirkevná základná škola Beňadická 38 Bratislava Zuzana Janeková
Cirkevná základná škola Narnia Beňadická 38 Bratislava Hana Plachá
Základná škola Škultétyho Škultétyho 2326/11 Topoľčany Michaela Juhásová
Základná škola s materskou školou Ľubeľa Ľubeľa 161 Ľubeľa Iveta Kališová
Evanjelická spojená škola - org. zložka Evanjelická základná škola M. R. Štefánika 19 Martin Monika Krystýnková
CZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla Komenského 64/17 Belá nad Cirochou Slávka Škutková
Základná škola s materskou školou Ľubeľa Ľubeľa 161 Ľubeľa Eva Blaňarová
ZŠ kráľa Svätopluka Dražovská 6 Nitra Kristína Košíková
Základná škola kráľa Svätoplukaluka Dražovská 6 Nitra Ľubica Malíková
Základná škola kráľa Svätopluka Dražovská 6 Nitra Nataša Bobčeková
Základná škola J.M.Petzvala Moskovská 20 Spišská Belá Adriana Méreyová
Základná škola Košické Oľšany Košické Oľšany 215 Rozhanovce Katarína TIndirová
Základná škola s materskou školou Jelšava Železničná 245 Jelšava Iveta Šmidtová
Špeciálna základná škola Ďumbierska 15 Banská Bystrica Zlata Kočišová
Základná škola s materskou školou Vavrečka 204 Vavrečka 204 Námestovo Zdena Buganová
Spojená škola Pod kalváriou 941 Topoľčany Jana Mesárošová
Základná škola Krosnianska 4 Krosnianska 4 Košice Andrea Trnčáková
Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej Milana Rastislava Štefánika 3 Krupina Jana Dendišová
Spojená škola, Špeciálna základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Pod kalváriou 941 Topoľčany Zuzana Grácová
Základná škola s materskou školou Borša Ružová 304 Borša Mariana Hajduová
Základná škola saratovská ul.85, Levice Saratovská 85 Levice Miroslava Čákyová
Spojená škola Piešťany Valová 40 Piešťany Adriána Pašáková
Základná škola s materskou školou Borša Ružová 304 Borša Enikő Baratiová