Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihlásené školy a učitelia 19/20

Prihlášky sú zoradené podľa dátumu vyplnenia. 

Zoznam bol aktualizovaný dňa 11. septembra 2019 o 10:15

Škola  Ulica Mesto Učiteľ
Základná škola s VJM - Alapiskola Kaloša 50-Kálosa 50 Kaloša 50 Kaloša Mgr. Helena Brázová
Základná škola s VJM - Alapiskola Kaloša 50 Kálosa 50 Kaloša 50 Kaloša Mgr. Judita Gazdová
ZŠ s MŠ Smolinské Smolinské 407 Smolinské Mgr. Eduard Šteflík
Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Petra a Pavla Komenského 64/17 Belá nad Cirochou Mgr. Slávka Škutková
Spojená škola, Špeciálna základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Pod kalváriou 941 Topoľčany Mgr. Ivana Gajdošová
Spojená škola, Špeciálna základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Pod kalváriou 941 Topoľčany Mgr. Michaela Juhásová
ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka 141 Oravská Jasenica Mgr. Miriam Vlžáková
Základná škola s materskou školou Ľubeľa Ľubeľa 161 Ľubeľa Mgr. Iveta Kališová
Základná škola s MŠ M. Hamuljaka Oravská Jasenica 141 Oravská Jasenica PaedDr. Katarína Bakaľová
Základná škola Pri Podlužianke 6 Levice Mgr. Monika Maruškinová
Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej M. R. Štefánika 3 Krupina Mgr. Jana Dendišová
Základná škola s materskou školou Hôrky Hôrky 200 Žilina Mgr. Gabriela Čerrnáková
ZŠ J.M.Petzvala Spišská Belá Moskovská 20 Spišská Belá Mgr. Mária Pavlarčíková
Základná škola Ľudovíta Fullu Maurerova 21 Košice Mgr. Zuzana Galeštoková
Základná škola Ľudovíta Fullu Maurerova 21 Košice Mgr. Mária Ondášová
Základná škola s materskou školou Ľubeľa 161 Ľubeľa Mgr. Eva Blaňarová
Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním Bajkalská 20 Bratislava Mgr. Lukáš Petrík
Základná škola Školská 9 Tlmače Mgr. Helena Barátová
Základná škola, Krosnianska 4, Košice Krosnianska 4 Košice Mgr. Andrea Trnčáková
Základná škola Sokolíkova 2 Bratislava Mgr. Zuzana Hübner
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Vavrečka 204 Námestovo Mgr. Zdena Buganová
Základná škola Saratovská ul.85, Levice Saratovská ul.85 Levice PaedDr. Miroslava Čákyová