Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihlásené školy a učitelia 19/20

Prihlášky sú zoradené podľa dátumu vyplnenia. 

Zoznam bol aktualizovaný dňa 14. júna 2019 o 14:45

Škola  Ulica Mesto Učiteľ
Základná škola s VJM - Alapiskola Kaloša 50-Kálosa 50 Kaloša 50 Kaloša Mgr. Helena Brázová
Základná škola s VJM - Alapiskola Kaloša 50 Kálosa 50 Kaloša 50 Kaloša Mgr. Judita Gazdová
ZŠ s MŠ Smolinské Smolinské 407 Smolinské Mgr. Eduard Šteflík
Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Petra a Pavla Komenského 64/17 Belá nad Cirochou Mgr. Slávka Škutková
Spojená škola, Špeciálna základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Pod kalváriou 941 Topoľčany Mgr. Ivana Gajdošová
Základná škola Sibírska 42 Prešov Mgr. Vladimír Vančo
Základná škola Sibírska 42 Prešov Mgr. Saskia Oľhová
Základná škola Sibírska 42 Prešov Mgr. Danka Trojanovská
Spojená škola, Špeciálna základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Pod kalváriou 941 Topoľčany Mgr. Michaela Juhásová