Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


JA A PENIAZE - súťaž pre triedy

 

V školskom roku 2017/2018 sme pre našich najmenších žiakov zapojených v programe JA A PENIAZE pripravili súťaž, v ktorej mohli ukázať nielen to, akí sú tvoriví, ale tiež svoju zručnosť hospodáriť s peniazmi už v mladom veku.

 

Téma súťaže bola

JA A MOJA PEŇAŽENKA

Čo bolo úlohou žiakov v súťaži?
  • vyrobiť peňaženku podľa vlastných predstáv a fantázie so zohľadnením výrobných nákladov, jej praktického využitia a originálneho prevedenia (bližšie informácie o súťažnej práci - peňaženke nájdete v pravidlách a podmienkach súťaže)
Kto sa mohol súťaže zúčastniť?
  • žiaci so  svojimi pedagógmi, ktorí boli v školskom roku 2017/2018 zapojení do vzdelávacieho programu JA A PENIAZE
Aké ceny čakali na víťazov?
  • víťazné triedy boli odmenené krásnymi a praktickými školskými pomôckami v hodnote 150,- € za 1. miesto, 100,- € za 2. miesto a 75,- € za 3. miesto
Kto hodnotil súťažné práce a podľa akých kritérií?
  • súťažné práce hodnotila 3-členná porota podľa 3 kritérií - finančné hľadisko, praktickosť a originalita
Kedy a kde sa súťaž konala?
  • súťaž sa konala v termíne 5. februára - 31. mája  2018 dištančnou formou (učitelia poslali súťažné práce poštou)